Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler - Egitim.com

Latin Alfabesi. Türkler tarafından kullanılan alfabeler arasında sonuncudur (5). 1 Kasım 1928 yılında Türk Harf Devrimiyle ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. - https://egitim.com/turklerin-tarih-boyunca-kullandiklari-alfabeler

World

Blogs

Trends

Casinos